Tennisplaner

2 grusplaner vid Centralplan i Näsby (Tenniscentret)

Asfaltplaner:

Pjelax Tennisplan
Norrnäs Tennisplan
Gottböle Tennisplan
Töjby rink (med tennismöjlighet)
Övermark rink (med tennismöjlighet)
Yttermark rink (med tennismöjlighet)
Pörtom rink (med tennismöjlighet)
Simhallsplanen i Näsby